Η εικόνα της πόλης αλλάζει με αναπλάσεις που μετατρέπουν τον Πειραιά σε μια σύγχρονη, πιο φιλική και λειτουργική πόλη για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της. Μεγαλόπνοες παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, κάποιες έχουν ολοκληρωθεί, και όλες τους έχουν τον ίδιο σκοπό. Να βελτιώσουν τη ζωή μας!

Σκοπός του έργου

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας αναβαθμισμένης, λειτουργικά και αισθητικά, σύγχρονης πλατείας, η οποία θα αποτελέσει τόπο συνάντησης, συνύπαρξης και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου για τους κατοίκους της περιοχής.

Τόπος ανάπαυλας και συνάντησης για μικρούς και μεγάλους

Η βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας Σερφιώτου είναι ένα από αυτά και σκοπός της είναι η δημιουργία ενός χώρου αναψυχής για τους κατοίκους της Καλλίπολης και γενικότερα της Α’ Δημοτικής Κοινότητας.

Αναγκαία παρέμβαση

Η αναγκαιότητα της παρέμβασης προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση της πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου, με χαρακτηριστική την άναρχη στάθμευση αυτοκινήτων και την απουσία οργανωμένου ελεύθερου χώρου περιπάτου καθώς και την απουσία οργανωμένων περιοχών εστίασης. Απουσιάζουν επίσης συγκεκριμένοι χώροι απόθεσης απορριμμάτων, ο χώρος πρασίνου είναι ανοργάνωτος, τα καθιστικά σημεία ελάχιστα, ενώ εμφανής είναι και η έλλειψη σύγχρονου φωτισμού.

Γιάννης Μώραλης: Θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητα των κατοίκων και θα υπάρξει τόνωση της τοπικής οικονομικής ζωής και επιχειρηματικότητας.

«Η πλατεία Σερφιώτου έχει διαμορφωθεί πριν 30 χρόνια και παρουσιάζει πλέον εμφανείς φθορές και καταστροφές οι οποίες υποβαθμίζουν τη λειτουργία της ως συνοικιακού εμπορικού και κοινωνικού κέντρου. Η ανάπλασή της έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον Δήμο Πειραιά και οι προτάσεις των κατοίκων έχουν ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση της μελέτης», δηλώνει ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και συνεχίζει: «Με την αποκατάσταση και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση που έχει δρομολογηθεί, είμαι πεπεισμένος ότι θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητα των κατοίκων και θα υπάρξει τόνωση της τοπικής οικονομικής ζωής και επιχειρηματικότητας».

Ηλίας Σαλπέας: Με το έργο αυτό διασφαλίζεται η άνετη προσπέλαση των οδών και της πλατείας από όλους και ιδιαίτερα από άτομα με αναπηρία

Παράλληλα ο Διευθύνων Σύμβουλος “Πειραιάς Plus”, Ηλίας Σαλπέας σημειώνει: «Η χρήση βιοκλιματικών υλικών στην πλακόστρωση, οι φυτεύσεις και η τοποθέτηση σκιάστρων θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, δηλαδή των υπερβολικά μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στις αστικές περιοχές όταν επικρατεί καύσωνας. Μια πρόσθετη καινοτομία είναι ότι τα υλικά των δαπέδων θα είναι υδατοδιαπερατά, συμβάλλοντας έτσι στην οικολογική διαχείριση. Επίσης, θα αναβαθμιστούν οι υποδομές (καθιστικά, πέργκολες) που εξυπηρετούν τους επισκέπτες της πλατείας, με παράλληλη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικών ποδηλάτων κτλ. Με το έργο αυτό διασφαλίζεται η άνετη προσπέλαση των οδών και της πλατείας από όλους και ιδιαίτερα από άτομα με αναπηρία».

Παρεμβάσεις

Η ανάπλαση της πλατείας επιτυγχάνεται μέσα από τις ακόλουθες γενικές παρεμβάσεις:

  • Επανασχεδιασμός περιμετρικών πεζοδρομίων πλατείας τα οποία επιστρώνονται με ψυχρά υλικά και εμπλουτίζονται με πράσινο
  • Δαπεδόστρωση της πλατείας με «χωμάτινα» δάπεδα τύπου kourasanit
  • Διαμόρφωση χαράξεων όδευσης τυφλών
  • Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  • Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού περιοχής με προσθήκη καθιστικών & σύγχρονων υπόγειων κάδων απορριμμάτων
  • Ενίσχυση υφιστάμενης βλάστησης
  • Αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων όπου κρίνεται αναγκαίο
  • Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης περιμετρικά της πλατείας