Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι μια από τις πιο σημαντικές και απαιτητικές δοκιμασίες για τους μαθητές στην Ελλάδα, καθώς αποτελούν το κύριο μέσο εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η ψυχολογία του μαθητή κατά την προετοιμασία και την εξέταση αυτή μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες.

Ακολουθούν μερικά σημεία για την κατανόηση της ψυχολογίας του μαθητή στις Πανελλήνιες:

Άγχος και Στρες

 • Το άγχος είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του μαθητή. Πολλοί μαθητές βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους λόγω της σημασίας που αποδίδεται στις εξετάσεις.
 • Το άγχος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη συγκέντρωση, στην απομνημόνευση πληροφοριών και στη διαχείριση του χρόνου.

Πίεση από το Περιβάλλον

 • Οι προσδοκίες από την οικογένεια, τους δασκάλους και τους ίδιους τους μαθητές μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές, προσθέτοντας επιπλέον πίεση.
 • Η κοινωνική πίεση και η σύγκριση με τους συνομηλίκους μπορεί να εντείνει το άγχος και το αίσθημα της αποτυχίας.

Διαχείριση Χρόνου

 • Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι κρίσιμη κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Οι μαθητές πρέπει να εξισορροπήσουν τις ώρες μελέτης με τις ώρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.
 • Η υπερβολική μελέτη χωρίς διαλείμματα μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και μείωση της αποτελεσματικότητας.

Προσωπικές Αντιστάσεις και Κίνητρα

 • Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές αντιστάσεις και κινήτρα. Η προσωπική δέσμευση και το ενδιαφέρον για τα μαθήματα μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση.
 • Οι μαθητές που έχουν σαφείς στόχους και κίνητρα είναι πιο πιθανό να παραμείνουν προσηλωμένοι και να διαχειριστούν το άγχος καλύτερα.

Τεχνικές Χαλάρωσης

 • Τεχνικές χαλάρωσης, όπως η βαθιά αναπνοή, ασκήσεις mindfulness και η φυσική άσκηση μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους.
 • Οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τη μάθηση και την εφαρμογή αυτών των τεχνικών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.
 • Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών. Η κατανόηση και η διαχείριση των ψυχολογικών παραγόντων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία τους.

Η συμβολή της οικογένειας

Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους κατά την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές. Ακολουθούν μερικά σημαντικά σημεία για το πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους:

Παροχή Συναισθηματικής Υποστήριξης

 • Να δείχνουν κατανόηση και υπομονή. Να ακούν τα παιδιά τους χωρίς να τα κρίνουν και να τα ενθαρρύνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
 • Να προσφέρουν θετική ανατροφοδότηση και να αναγνωρίζουν τις προσπάθειές τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Δημιουργία Υποστηρικτικού Περιβάλλοντος

 • Να διασφαλίζουν ότι το παιδί έχει έναν ήσυχο και άνετο χώρο για μελέτη, χωρίς περισπασμούς.
 • Να βοηθούν στη διαχείριση του χρόνου, ενθαρρύνοντας τα διαλείμματα και την ισορροπία μεταξύ μελέτης και ξεκούρασης.

Ενθάρρυνση Υγιεινών Συνηθειών

 • Να προωθούν την υγιεινή διατροφή και την τακτική φυσική άσκηση, καθώς αυτά συμβάλλουν στη σωματική και ψυχολογική ευεξία.
 • Να ενθαρρύνουν τον επαρκή ύπνο, καθώς η ξεκούραση είναι κρίσιμη για τη συγκέντρωση και την απόδοση.

Αποφυγή Υπερβολικής Πίεσης

 • Να αποφεύγουν τη δημιουργία υπερβολικών προσδοκιών και να μην ασκούν πίεση για συγκεκριμένα αποτελέσματα.
 • Να εστιάζουν στην προσπάθεια και τη μάθηση, παρά μόνο στα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Συμμετοχή και Ενδιαφέρον

 • Να δείχνουν ενδιαφέρον για την πρόοδο του παιδιού, χωρίς να είναι παρεμβατικοί. Να συζητούν τακτικά για την πορεία της προετοιμασίας και να προσφέρουν βοήθεια αν χρειαστεί.
 • Να ενθαρρύνουν το παιδί να κάνει διαλείμματα και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που το ευχαριστούν και το χαλαρώνουν.

Ρεαλιστικές Προσδοκίες

 • Να βοηθήσουν το παιδί να θέσει ρεαλιστικούς στόχους και να κατανοήσει ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πάντα εναλλακτικές διαδρομές για την εκπλήρωση των επαγγελματικών στόχων.
 • Η στήριξη των γονέων μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ψυχολογική κατάσταση και την επιτυχία του μαθητή. Η ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξη και την ανεξαρτησία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας του παιδιού.

Για τους εξεταζόμενους

Κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων, οι μαθητές πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν το άγχος, να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους και να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τους εξεταζόμενους:

Διαχείριση Χρόνου

 • Να κατανέμουν σωστά τον χρόνο τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Να διαβάζουν όλες τις ερωτήσεις πρώτα και να κατανέμουν τον χρόνο ανάλογα με τη δυσκολία και τις απαιτήσεις κάθε ερώτησης.
 • Να αφήνουν λίγο χρόνο στο τέλος για να ελέγξουν τις απαντήσεις τους.

Αντιμετώπιση του Άγχους

 • Να κάνουν βαθιές αναπνοές και να προσπαθούν να χαλαρώσουν πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Μια μικρή άσκηση αναπνοής μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους.
 • Να έχουν θετική σκέψη και να υπενθυμίζουν στον εαυτό τους ότι έχουν προετοιμαστεί και μπορούν να τα καταφέρουν.

Συγκέντρωση και Εστίαση

 • Να προσπαθούν να μην αποσπούνται από τους άλλους μαθητές ή εξωτερικούς θορύβους. Η συγκέντρωση στη δική τους εργασία είναι κρίσιμη.
 • Αν συναντήσουν μια δύσκολη ερώτηση, να την παρακάμπτουν προσωρινά και να συνεχίζουν με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Μπορούν να επιστρέψουν αργότερα σε αυτήν.

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις

 • Να διαβάζουν προσεκτικά κάθε ερώτηση και να βεβαιώνονται ότι κατανοούν τι ζητείται πριν απαντήσουν.
 • Να δομούν τις απαντήσεις τους με σαφή και οργανωμένο τρόπο, ιδιαίτερα στις ερωτήσεις ανάπτυξης.

Φυσική Κατάσταση

 • Να κοιμούνται καλά την προηγούμενη νύχτα πριν από την εξέταση. Ο καλός ύπνος είναι σημαντικός για τη συγκέντρωση και τη μνήμη.
 • Να έχουν μαζί τους υγιεινά σνακ και νερό, ώστε να διατηρούν την ενέργειά τους και να αποφεύγουν την αφυδάτωση.

Ψυχολογική Ετοιμότητα

 • Να αποφεύγουν τη συζήτηση για θέματα εξετάσεων με άλλους μαθητές λίγο πριν την εξέταση, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει το άγχος.
 • Να φτάνουν στην εξέταση νωρίτερα, ώστε να έχουν χρόνο να ηρεμήσουν και να προετοιμαστούν ψυχολογικά.

Αξιοποίηση Διαλειμμάτων

Να χρησιμοποιούν τα διαλείμματα για να χαλαρώσουν και να μην σκέφτονται την εξέταση. Μικρές ασκήσεις αναπνοής ή περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους.

Μετά την Εξέταση

 • Να μην αναλύουν τις απαντήσεις με τους φίλους τους αμέσως μετά την εξέταση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επιπλέον άγχος για την επόμενη.
 • Να ξεκουράζονται και να προετοιμάζονται για την επόμενη εξέταση με τον δικό τους ρυθμό.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, οι μαθητές μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, διατηρώντας την ψυχραιμία και τη συγκέντρωσή τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν δυο βασικά κίνητρα στην επιτυχία: Το κίνητρο επίτευξης και το κίνητρο μάθησης!